KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku

MACIEJ WOJTCZAK

 

Jest prawnikiem, absolwentem studiów stacjonarnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego oraz studia Prawa Amerykańskiego organizowane przez Chicago-Kent College of Law. Aplikację komorniczą ukończył w roku 2011.

Od 2014 roku prowadzi własną kancelarię komorniczą, a siedziba znajduje się
w centrum Gdańska w biurowcu Zieleniak.
Komornika Sądowego wspiera zespół młodych ludzi z merytorycznym przygotowaniem z egzekucji sądowej.

ATUTY KANCELARII:

 • innowacyjne podejście do prowadzonych spraw
 • wysoki poziom świadczonych usług
 • pełna informatyzacja i nowoczesne wyposażenie
 • indywidualne podejście do wierzyciela - zaliczki i zasady współpracy
  ustalane indywidualnie na początku współpracy

 • dostęp do Komornik Online, wgląd do prowadzonych spraw i postępów egzekucyjnych
 • automatyczne przydzielanie loginu do panelu klienta
 • wniosek online
 • dogodna lokalizacja i godziny otwarcia kancelarii

PROWADZONE SPRAWY

 • egzekucja świadczeń pieniężnych
  • sprawy cywilne
  • sprawy o należności pracownicze
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy należności sądowych (grzywny
   i koszty sądowe)
 • zabezpieczenie roszczeń
 • eksmisje
 • wydanie nieruchomości / ruchomości / statku
 • spis inwentarza
 • protokół stanu faktycznego
 • nadzór nad licytacją

SZYBKĄ I SKUTECZNĄ EGZEKUCJĘ ZAPEWNIAJĄ:

 

 • KOMORNIK-ONLINE system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.
 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika.
 • EPU (EPU ID 2181) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy.
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika.
 • Baza PESEL / Pesel Net CPD Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.
 • REJESTR ZASTAWÓW - elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.
 • CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS - umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL - Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

     

      

KOMORNIK JAKO FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

  Zajmuje się realizacją zadań i wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o:
 • roszczenia pieniężne
 • roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób
  (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości
 • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów
 • zabezpieczenie roszczeń
 • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu
  lub prokuratora
 • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych
  w postępowaniach elektronicznych

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

POWIĘKSZ
Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w granicach swojej właściwości
oraz na terenie całego kraju, na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy Maciej Wojtczak wobec spełnienia ustawowej przesłanki braku 6-cio miesięcznych zaległości w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych jest uprawiony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych z wyborem wierzyciela (art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYKAZ ULIC I MIEJSCOWOŚCI

LICYTACJE

WIĘCEJ

INFORMACJE DLA

icon_oneWIERZYCIELA

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_twoDŁUŻNIKA

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie wraz z kosztami egzekucyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_threeDO POBRANIA

Dostępne są tu dokumenty: akty prawne, wnioski, oświadczenia, zlecenia oraz pełnomocnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRACA

Osoby zainteresowane pracą w kancelarii proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

praca@wojtczak-komornik.pl

WIĘCEJ

KONTAKT

Siedziba Kancelarii:

ul. Wały Piastowskie 1  Zieleniak
lok.513  V piętro
80-855 Gdańsk

Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 15:00
wtorek                                        9:00 - 17:00
piątek                                         7:30 - 14:00

Kontakt:

tel:   58 506 54 44 fax:   58 506 54 40
email: kancelaria@wojtczak-komornik.pl
www.wojtczak-komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów:

wtorek                                       12:00 - 17:00
lub po wcześniejszym umówieniu wizyty

Numer konta bankowego:

Alior Bank
59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

W celu przeprowadzenia rozmowy konieczne jest zidentyfikowanie rozmówcy
poprzez podanie podstawowych danych takich jak:

 • sygnatura akt KM, KMP lub KMS (podana w nagłówku każdego pisma od Komornika)
 • dane z dowodu osobistego
Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd Organ Egzekucyjny stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

FORMULARZ KONTAKTOWY