WIERZYCIEL

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale czyli tytuł egzekucyjny wraz z sądową klauzulą wykonalności.

Wnioski i oświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu.

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale ( tytuł egzekucyjny wraz z sądową klauzulą wykonalności ).

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Comments are closed.