KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku

MACIEJ WOJTCZAK

 


Jest prawnikiem, absolwentem studiów stacjonarnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego oraz studia Prawa Amerykańskiego organizowane przez Chicago-Kent College of Law. Aplikację komorniczą ukończył w roku 2011.

Od 2014 roku prowadzi własną kancelarię komorniczą, a siedziba znajduje się
w centrum Gdańska w biurowcu Zieleniak.
Komornika Sądowego wspiera zespół młodych ludzi z merytorycznym przygotowaniem z egzekucji sądowej.

PROWADZONE SPRAWY

 • egzekucja świadczeń pieniężnych
 • zabezpieczenie roszczeń
 • doręczenie korespondencji przez komornika
 • eksmisje
 • wydanie nieruchomości / ruchomości / statku
 • spis inwentarza
 • protokół stanu faktycznego
 • nadzór nad licytacją

SYSTEMY NA KTÓRYCH PRACUJEMY:

 • KOMORNIK-ONLINE system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.
 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika.
 • EPU (EPU ID 2181) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiające prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy.
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika.
 • Baza PeselNet / Źródło Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.
 • REJESTR ZASTAWÓW - elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.
 • ePUAP - adres naszej skrzynki /KS_Maciej_Wojtczak/domyslna
 • CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS - umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL - Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

     

      

KOMORNIK JAKO FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

Zajmuje się realizacją zadań i wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o:

 • roszczenia pieniężne
 • roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób
  (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości
 • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów
 • zabezpieczenie roszczeń
 • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu
  lub prokuratora
 • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych
  w postępowaniach elektronicznych

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

POWIĘKSZ
Komornik Sądowy prowadzi w granicach właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku egzekucję wszystkich spraw, w tym sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz eksmisje.  REWIR GDAŃSK POŁUDNIE (zobacz mapkę)  

Kody pocztowe obejmujące Rewir Gdańsk-Południe:

80-0..., 80-1...,(częściowo)  80-2... (częściowo), 80-6..., 80-7..., 80-8... (częściowo), 83-0

Na terenie Apelacji Gdańskiej (zobacz mapkę) prowadzone są sprawy na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz opróżnienia lokali z osób lub rzeczy.

Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

WYKAZ ULIC I MIEJSCOWOŚCI

LICYTACJE

WIĘCEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA i INFORMACJE DLA

icon_oneWIERZYCIELA

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_twoDŁUŻNIKA

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spłacić należność wraz z kosztami egzekucyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_threeDO POBRANIA

Dostępne są tu dokumenty: akty prawne, wnioski, oświadczenia, zlecenia oraz pełnomocnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRACA

Osoby zainteresowane pracą w Naszej Kancelarii proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

praca@wojtczak-komornik.pl

WIĘCEJ

KONTAKT

Siedziba Kancelarii:

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1 lok 513, 80-855 Gdańsk
(biurowiec Zieleniak, V piętro)

Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 15:00
wtorek 9:00 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00

Kontakt:

tel: 58 506 54 44 fax: 58 506 54 40
email: kancelaria@wojtczak-komornik.pl
adres skrzynki ePUAP: /KS_Maciej_Wojtczak/domyslna

Komornik przyjmuje interesantów:

wtorek 12:00 - 17:30

Numer konta bankowego:

Alior Bank PL 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

SWIFT /BIC:ALBPPLPW

Kasa:

Wpłat gotówkowych dokonywać można codziennie w godzinach pracy kancelarii

* Informujemy iż wszystkie pisma związane z egzekucją winny być wysyłane pocztą tradycyjną lub złożone osobiście w kancelarii oraz muszą być opatrzone podpisem własnoręcznym lub pełnomocnika.
Wiadomości wysłane drogą elektroniczną bez opatrzenia podpisem kwalifikowanym, będą pozostawione bez rozpatrzenia. Email nie jest dokumentem procesowym służy jedynie do celów informacyjnych.

W celu przeprowadzenia rozmowy konieczne jest zidentyfikowanie rozmówcy
poprzez podanie podstawowych danych takich jak:

 • sygnatura akt KM, GKM, KMP lub KMS (podana w nagłówku każdego pisma od Komornika)
 • dane z dowodu osobistego
Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd Organ Egzekucyjny stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.