KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku

MACIEJ WOJTCZAK

 


Jest prawnikiem, absolwentem studiów stacjonarnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego oraz studia Prawa Amerykańskiego organizowane przez Chicago-Kent College of Law. Aplikację komorniczą ukończył w roku 2011.

Od 2014 roku prowadzi własną kancelarię komorniczą, a siedziba znajduje się
w centrum Gdańska w biurowcu Zieleniak.
Komornika Sądowego wspiera zespół młodych ludzi z merytorycznym przygotowaniem z egzekucji sądowej.

PROWADZONE SPRAWY

 • egzekucja świadczeń pieniężnych
 • zabezpieczenie roszczeń
 • eksmisje
 • wydanie nieruchomości / ruchomości / statku
 • spis inwentarza
 • protokół stanu faktycznego
 • nadzór nad licytacją

SYSTEMY NA KTÓRYCH PRACUJEMY:

 

 • KOMORNIK-ONLINE system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.
 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika.
 • EPU (EPU ID 2181) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiające prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy.
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika.
 • Baza PeselNet / Źródło Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.
 • REJESTR ZASTAWÓW - elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.
 • CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS - umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL - Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

     

      

KOMORNIK JAKO FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

Zajmuje się realizacją zadań i wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o:

 • roszczenia pieniężne
 • roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób
  (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości
 • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów
 • zabezpieczenie roszczeń
 • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu
  lub prokuratora
 • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych
  w postępowaniach elektronicznych

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

 

 

 

 

POWIĘKSZ
Komornik Sądowy prowadzi w granicach właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku egzekucję wszystkich spraw, w tym sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz eksmisje.  REWIR GDAŃSK POŁUDNIE

Na terenie Apelacji Gdańskiej prowadzone są sprawy na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości oraz opróżnienia lokali z osób lub rzeczy.

Dokonując wyboru komornika spoza rewiru, wierzyciel winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

WYKAZ ULIC I MIEJSCOWOŚCI

LICYTACJE

WIĘCEJ

INFORMACJE DLA

icon_oneWIERZYCIELA

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_twoDŁUŻNIKA

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spłacić należność wraz z kosztami egzekucyjnymi.

CZYTAJ WIĘCEJ

icon_threeDO POBRANIA

Dostępne są tu dokumenty: akty prawne, wnioski, oświadczenia, zlecenia oraz pełnomocnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRACA

Osoby zainteresowane pracą w Naszej Kancelarii proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

praca@wojtczak-komornik.pl

WIĘCEJ

KONTAKT

Siedziba Kancelarii:

Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1 lok 513, 80-855 Gdańsk
(biurowiec Zieleniak, V piętro)

Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 15:00
wtorek                                        9:00 - 17:00
piątek                                         7:30 - 14:00

Kontakt:

tel:   58 506 54 44         fax:   58 506 54 40
email: kancelaria@wojtczak-komornik.pl
www.wojtczak-komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów:

wtorek                                       12:00 - 17:00

Numer konta bankowego:

Alior Bank
59 2490 0005 0000 4500 4319 6035

Kasa:

Wpłat gotówkowych dokonywać można codziennie w godzinach pracy kancelarii

W celu przeprowadzenia rozmowy konieczne jest zidentyfikowanie rozmówcy
poprzez podanie podstawowych danych takich jak:

 • sygnatura akt KM, GKM, KMP lub KMS (podana w nagłówku każdego pisma od Komornika)
 • dane z dowodu osobistego
Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd Organ Egzekucyjny stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.