PROWADZONE SPRAWY

 

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych
  • sprawy cywilne
  • sprawy o należności pracownicze
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy należności sądowych (grzywny i koszty sądowe)
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Eksmisje
 • Wydanie nieruchomości / ruchomości/ statku
 • Spis inwentarza
 • Protokół stanu faktycznego
 • Nadzór nad licytacją